Opis otoczenia - 2012-01-27 23:12:33


     Dolina znajduje się bezpośrednio dookoła gór Kanu. O ile to możliwe, jeszcze bardziej utrudnia ona dostanie się do gór. Chociaż te tereny są bardzo łatwe do eksplorowania, to przy górach dziwnym trafem się obniżają, co utrudnia potem wspinaczkę. Miejsce to jest jednak zbyt rozległe, aby rozpatrywać je jedynie jako wstęp do pasm górskich. Dolina rozciąga się bowiem na tysiące metrów kwadratowych. Miejsce to jest zaiste malownicze i godne zwiedzenia.
     Teren jest wgłębiony w kilku lokalizacjach. W jednej z nich znajduje się obóz ludzi. Miejsce to tętni życiem, gdyż ulokowane jest w najlepiej, biorąc pod uwagę budowę pobliskiego terenu. Większość mieszkańców to rolnicy, którzy uprawiają pola na dogodnych terenach doliny. Teren bowiem jest tutaj ukształtowany na tyle przyjaźnie dla farmerów, że mogę oni zajmować się sianiem i zbieraniem przyszłych plonów.
     Wiadomo więc, że tutejszy krajobraz jest zróżnicowany - od płaskich pól uprawnych, przez wgłębienia w ziemi, po wzniesienia wytaczające granice doliny. Miejsce to jest wręcz idealne do zamieszkania, przynajmniej dla wieśniaków. Ogromne przestrzenie, pobliskie miasto, nie tak znowu daleko do centrum samej prowincji. Idealnie? Może byłoby tak, gdyby nie pewien historyczny szczegół.
     Otóż wiele lat temu, miejsce to zostało opanowane przez złowrogą organizację Xen. Jej członkowie zburzyli wioskę znajdującą się w dolinie i wykorzystując naturalne ukształtowanie tego miejsca, zaciekle bronili się przez długi czas. Po jakimś czasie praworządni ponownie przejęli władzę po rewolucjonistach. Niestety, wojna domowa kosztowała to miejsce dwukrotne zburzenie wioski, a także wymordowanie wielu cywili. Przez owy historyczny aspekt, musi minąć jeszcze kilkanaście, a może i więcej lat, by dolina ponownie zabłysnęła ponowną chwałą, co niegdyś.

Opis stworzony przez Ikkyo

zespol na impreze firmowa pisanie prac z pedagogiki